PRP ve Mikroiğneleme

PRP Nedir? Hakkında Bilmedikleriniz

Ciltte ve cilt altı dokuda  mikrotravmalar oluşturulması günümüz modern tıbbında oldukça başvurduğu yöntemlerdendir. Citte yada cilt altında oluşturulan bu mikro hasar sayesinde burada  yeni cilt oluşumu ve yeni kollojen oluşumu olmaktadr böylelikle cilt daha parlak diri ve gergin hale gelmektedir. Peki bu mikrotravmalar nasıl oluşturulmaktadır, bunun cevabı lazer, termaj, mikroderabrazyon gibi yöntemlerdir aslında hepsinde amaç farkı yöntemlerlede olsa cildi yenilenmesi ve kollajen üretiminin arttırılmasıdır. Mikroiğneleme lokal anestezi altında yapılan cilte binlerce micro delik aılan bir yöntemdir. İğneler 0,2mm-2mm derinlikerinde uygulanmaktadır. Bu açılan deliklerden cildi besleyen özel mezoterapi ilaçları ve PRP verilmektedir. Burada  oluşturulan mikro yaralanma sonrasında cilt sıkılaşmakta ve yenilenmektedir. Özellikle 0,2mm derinlik daha çok leke tedavisinde kullanılamaktadır. Cilt çok ince bir şekilde soyularak yenilenme sağlanmaktadır böylelikle lekeer azalıp kaybolmaktadır. Mikroiğneleme ile beraber PRP uyguşaması iyileşmeyi hızlandırmakta ve kollajen oluşumunu arttırmaktadır. Bu yöntem lazer gibi dokuyu yakma ihtimalinin olmaması açısından oldukça güvenilirdir. Göz çevresi, dudak, yanak gibi yerlerde iğne derinliğinin ayarlanması çok önemlidir. Çok yüzeyel yapıldığında hiçbir işe yaramazken derin uygulandığında morarma ve şişliklere sebep olabilmektedir. Ergenlik sivilceleri sonrasında oluşan derin skarların tedavisindede oldukça başarı ile uygulanmaktadır. Bu tip vakalar alanın geniş olması durumunda sedasyon ve lokal anestezi ile beraber ancak yapılabilmektedir. Bu tip uygulamalar bu alanda eğitim almış uzman hekimlerce uygun koşullarda yapılmak zorundadır. Piyadada sıkça sayılan dermaroller bu tekniğin ametör bir çeşididir.

PRP Nedir? Hakkında Bilmedikleriniz

PRP – “Platelet Rich Plasma”. PRP, platelet bakımından zenginleştirilmiş plazma tedavisi/uygulaması biçiminde Türkçe’ye çevrilebilecek olan bir kısaltmadır. Bu işlemi yaptırmak isteyen hastadan ilk olarak bir miktar kan alınmaktadır. Kan alındıktan sonra özel bir tüp içerisinde korunacaktır. Daha sonra bu kan sanrfüj işlemi denilen sürece tabi tutulacaktır. Bu sayede kan bileşenlerine ayrıştırılmış olacaktır. Bileşenlerine ayrılmış kandan tam olarak platelet yönünden zenginleştirilmiş plazmalar alınacaktır. Bu alınmış plateletler tam olarak yine aynı kişiye enjeksiyon yapılarak verilmektedir.

PRP uygulamasının temel amacı tam olarak nedir?

Bu bağlamda, plateletlerin neden ayrıştırıldığı sorusuna ilk olarak cevap vermek gerekmektedir. Trombosit (platelet) vücudumuzda herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkan doku zedelenmelerinin onarımını sağlayan kan bileşenine verilen isimdir. Plateletler sayesinde hasara uğramış dokular onarılırlar ve eski hallerine döndürülürler. Çünkü plateletler kendi bünyelerinde doku zedelenmesini aşmak için gerekli olan büyüme faktörlerini barındırmaktadırlar. Eğer herhangi bir nedenden ötürü bir yaralanma ya da doku zedelenmesi süreci yaşarsanız, bu durumda kanınız içerisinde bulunan plateletleri bu doku zedelenmesini onarması için zedelenmenin olduğu bölgeye yönlendirecektir. Ancak kanınız bu platelet iletimini belirli bir oranda yerine getirebilmektedir. Daha fazla plateletin hedeflenen dokuya taşınması isteniyorsa, bu durumda PRP uygulamasına başvurulması mümkündür. Bu sayede hasar görmüş olan dokular çok daha hızlı bir biçimde iyileşeceklerdir. Yani yaralanma ya da doku zedelenmesi sonucu ortaya çıkan sıkıntılar hem daha hızlı hem de daha kolay yollardan çözülmüş olacaktır. PRP sonucunda kandaki plateletlerin elde edilmesi işlemi sonucunda, normal kan dolaşımının tek başına yapabileceğinin 2 ya da 4 katı daha fazla platelet elde edilmesi ve hasarlı bölgeye iletilmesi mümkündür.

Bu bağlamda şöyle bir soru sorulabilir:

PRP tedavisinin amacı sadece yara iyileşmelerini sağlamak mıdır?Yoksa saç derisinin gençleştirilmesi ve yaraların iyileştirilmesi arasında bir bağlantı var mıdır? Eğer varsa, bu ilişki nasıl bir ilişkidir?

Aslında saçlı deride ortaya çıkan bozulmalar, yaralanma sürecine benzer biçimde fiziksel niteliklerimizin değer kaybetmesi nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, fiziksel özelliklerimizin bazıları zaman içinde kendilerini yenileyemez ve ortadan kaybolur. Bu nedenlerden ötürü, derimizi gençleştirmeye çalışan bütün uygulamalarda asıl olarak vücudumuzun herhangi bir yarayı iyileştirme sürecinde yaptığı şeylere benzer şeyler yaparız. Bu bir bakıma bir taklit etme biçimidir. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, lazer ve peeling uygulamaları derimiz üzerinde belirli bir hasar vermektedir. Oluşan bu hasarlar derimiz tarafından hızla iyileştirilecektir. Bu hasarın iyileştirilmesi, yukarıda anlattığımız büyüme faktörlerinin sürece dahil olmasıyla gerçekleşmektedir. Derinizde ortaya çıkan bir hasarın en etkili bir biçimde onarılabilmesi için yine deriye ait bir mekanizmanın devreye girmesi gerekmektedir. PRP tedavisinin bu nedenle damarlarımızda dolaşmakta olan kanı santrifj ederek doku zedelenmesini çabucak ortadan kaldırmaktadır.

Aslına bakılırsa PRP tedavisi hücre ile ilgili tedavilerin yapıldığı alanlardan sadece birisidir. Bu yüzden PRP’nin yeni bir yöntem olmadığını söylemek mümkündür. PRP’nin ilk uygulama alanı diş implantları ile başlamaktadır. Bundan sonrasında ise estetik tıp alanında ve ortopedi de kullanılmaya başlamıştır. İyileşme göstermeyen yaralanmaların tedavi edilmesinde de kullanılmaktadır. Yakın bir gelecek özelinde hem kronikleşmiş ağrıların tedavi edilmesinde hem de tendon hasarlarının çözümünde de PRP tedavisinden yararlanılması gündemdedir. Romatizmal rahatsızlıkların çözümünde de PRP tedavisinin kullanılması ve buna yönelik süreçlerin nasıl işlediği ile ilgili bilimsel makalelerin ve teknik ilerlemelerin tedavüle girmesi beklenmektedir.

O halde şu soruyu sorabiliriz: PRP uygulaması nasıl yapılmaktadır? PRP uygulamalarının genelinde uzman hekimler tarafından kullanılan özel üretim olan uygulama kitleri kullanılmaktadır. PRP uygulamalarının neredeyse tamamına yakını özel üretim olan uygulama kitleri aracılığıyla uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygulamalar özelinde PRP ile hazırlanmış olan özel maskeler kullanılabilmektedir. Ayrıca mezoterapi ve volüm arttıran tedaviler özelinde de PRP kullanılabilmesi mümkündür. En genel haliyle estetik tıpta PRP için hastaların yüzlerinde, boyunlarında, dekolte bölgelerinde, ellerinde, bacak içlerinde ve kollarında olmak üzere vücütlarının birçok bölümünde kullanılabildiğini söylemek mümkündür.

PRP uygulamaların şu hallerde kullanıldığını söylemek mümkündür:

1) Lazer ya da peeling benzeri uygulamaların hemen sonrasında, hasar gören derinin hızlı bir biçimde yapılanmasını sağlamak için PRP uygulaması yapılabilir.

2) Derinizde yıllardan beri oluşmakta olan ve Ultra Viole ışınları yüzünden de ortaya çıkan kırışıklıkların düzeltilmesi, yine aynı nedenlerden ötürü ortaya çıkan çöküntülerin telafi edilmesi ve derinin esnekliğinin ve parlaklığının yeniden kazandırılması için de PRP uygulamasına başvurulabilir.

3) İyileşme süreci oldukça uzun olan bazı yaraların ve çatlakların ve aynı zamanda derinin zarar gördüğü vakıalarda da PRP uygulamalarına başvurulması mümkündür.

4) Son olarak, PRP saç dökülmesinin önlenmesinde tek başına kullanılabilir ve ek olarak diğer tedavi biçimleri ile kombine edilebilir.

Bir Cevap Yazın