Burun estetiği ankara

Burun estetiği yada literatürdeki adı ile rhinoplasty nedir?

Estetik burun ameliyatı ( rinoplasti )

 

ESTETİK BURUN AMELİYATI DÜŞÜNÜYORSANIZ
Estetik burun ameliyatı (rinoplasti) aslında burnun yeniden şekillendirilmesi ameliyatıdır ve tüm estetik cerrahi ameliyatları içerisinde en çok talep edilenidir. Estetik burun ameliyatı ile burnunuzun bir kısmı ya da tamamında değişiklikler yapmak mümkün olmaktadır.Son yıllarda popüler bir terim olarak sıkça dile getirilen fonksiyonel rinoplasti terimi iste  estetik ameliyatla beraber nefes alma problemlerininde ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ameliyatlardır. Nazal septum denilen burun orta direği ve konka denilen etlerede aynı zamanda müdahele edilmektedir. Burnun sadece dış görünümünün düzgün olması ameliyatın başarılı olduğunu ek başına göstermez. Bu ameliyat ile burnunuz çok büyükse küçültülebilir veya çok küçükse büyültülebilir, burun ucunda veya kemerinde değişiklikler yapılabilir, burun deliklerinin genişliği daraltılabilir, yayvan olan burun delikleri oval hale getirilebilir. Burnun dudak ve yanak gibi diğer yapılar ile olan ilişkileri de değiştirilebilir. Örneğin aynı operasyonda burundan dudağa geçiş hattı daha yumuşak hale getirilebilir. Estetik burun operasyonları ile sonradan oluşan yaralanmalar veya  doğuştan olan burun şekil bozuklukları da düzeltilebilir.

 

Ameliyat lokal anestezi ile mi yoksa genel anestezi ile yapılmalıdır?

Burun estetiği cerrahınızın tercihine göre hem lokal anestezi hem de genel anestezi altında gerçekleştirilebilir.Bu konudaki yaygın görüş hastanın kemeri alınmayacaksa lokal anestezi ve sakinleştiri (sedasyon)  ile beraber yapmaktır. Eğer ameliyatınız lokal anestezi altında yapılırsa, ameliyattan sonra hastanede bir süre dinlendikten sonra evinize gidebilirsiniz.

Burun estetiği sonrasında alçı ne kadar süre kalır ve şişlikler ne kadar sürede iner?

Burun estetiği ameliyatının bitiminde, burnunuzun üstüne bir “alçı atel” takılmaktadır. Bu atel ile yaklaşık 10 günlük bir zaman dilimi geçirirsiniz.  Atel ödem durumuna bağlı olarak bu süreçte doktorunuz tarafından değiştirilebilmektedir.10 gün sonra bu alçı atel tamamen sizden alınır. Gözkapaklarınız ve çevresinde oluşması muhtemel olan şişlikler ise yaklaşık 10 – 15 gün arası bir sürede ortadan kaybolacaktır. Burun  dorsumu (burun sırtı) denilen bölgede ise yine ortalama olarak 15 – 20 günlük bir şişlik oluşması da gayet normaldir. Gelgelelim bu şişliklerin % 80 ve 90’lık kısmı ilk bir aylık sürede tamamen ortadan kalkar. Ameliyat sonrası   şişlikler ise 8 – 12 aylık aralıkta tamamen geçmektedir. Şunu belirtelim ki, burun estetiği ameliyatı tecrübeli ve alanında uzman bir plastik cerrah aracılığıyla yapılıyorsa, ortaya olumsuz bir durum yani komplikasyon çıkması ihtimali en az seviyededir. Ancak bu noktada şunu da belirtelim ki, infeksiyon ve burun kanaması riski her zaman vardır. Risklerin belirgin bir biçimde azaltılması muhtemeldir ancak uzman cerrahınızın ameliyattan önce ve sonra vereceği tavsiyelere uymanız gerekmektedir. Ameliyattan sonra burnunuzdan sızıntı biçiminde kanamalar gelecektir ama bunların ilk bir iki günlük süreçte görüleceğini ve daha sonra da tamamen ortadan kalkacağını belirtelim.

Burun ameliyatı yapılırken kullanılacak anestezi, lokal veyahut genel anestezi, doktorunuzun kendi seçimi ve sizin durumunuz doğrultusunda kararlaştırılacaktır. Lokal  (bölgesel)anestezi tercih edilirse, genellikle bu hafif sedasyon yardımıyla yapılacaktır. Lokal anestezi ile  burnunuz ve çevresindeki dokularınız uyuşturulacaktır. Ameliyat sırasında baygın değil uyanık olursunuz ama herhangi bir acı ihtimaline karşı hiçbir şey hissetmezsiniz. Ameliyat ortalama olarak bir saatlik bir zaman dilimi boyunca devam etmektedir ancak bazı özel durumlarda yani ek işlem gerektiren durumlarda bu süre biraz daha uzayabilecektir. Ameliyat bitiminde, burun deriniz alttaki kıkırdaktan ve kemik dokulardan ayrılmış olacaktır ve bu durumda istenen şekli ortaya çıkarılmış olacaktır. Burada yine belirtmek istiyoruz ki, ameliyattan sonra ortaya çıkakacak olan biçim, hastanın temel sıkıntısına ve uzman cerrahın seçeceği teknik prosedürlere bağımlıdır. Genelde, burun estetiği ameliyatlarında, fazlalık oluşturduğu görülen dokular aşırı hassas yapıdaki kesiciler yardımıyla çıkarılmaktadır. Bu arada, çıkarılan bu dokular, eğer burnunuzun başka bir bölgesinde eksiklik varsa, bu eksikliklerin giderilmesi için de kullanılabilmektedir. Birçok plastik cerrah uzmanının ameliyattaki kesileri burun delikleri içerisinden girerek yaptığını da belirtelim. Bu yüzden herhangi bir olumsuz iz kalması durumu ile karşılaşmanızın önüne geçilmiş olunur.

 

TÜM CERRAHİ GİRİŞİMLER BİR MİKTAR RİSK TAŞIR
Estetik burun ameliyatı deneyimli bir estetik-plastik cerrah tarafından yapıldığında istenmeyen sonuçlarla nadiren karşılaşılmaktadır. Her şeye rağmen, en basit operasyonlar için de geçerli olduğu üzere, rinoplasti operasyonları için de bir komplikasyon (istenmeyen sonuç) olasılığı vardır. Kısaca belirtmek gerekirse bunlar enfeksiyon, burun kanaması veya anesteziye bağlı komplikasyonlardır. Ameliyattan sonra burun üzerinde küçük kılcal damar teşekkülü, sivilce oluşması, dermatit gibi ilaç ya da lazer ile çözülebilen komplikasyonlar oluşabilmektedir. Estetik burun ameliyatı, burun içinden yapıldığında (kapalı rinoplasti), görünen ameliyat izi olmayacaktır. Ancak açık teknik kullanıldığında (açık rinoplasti) veya geniş burun deliklerinin daraltılması gerekiyorsa, burun tabanında, burun kanatlarının altında kalan ince izler olabilir. Ancak bu izler kat bölgelerinde olduğundan görülmeyecek kadar önemsizdir. Her 100 hastanın yaklaşık olarak 2-3 tanesinde tekrar düzeltmeyi gerektirecek kadar ciddi problemlerle karşılaşılmaktadır. Operasyon sırasında böyle tipte istenmeyen durumları önleyecek tedbirler alınmakla birlikte, yine de zaman zaman bu tip komplikasyonlar oluşabilmektedir. Unutulmamalıdır ki bu tip komplikasyonlar en yetenekli ve en deneyimli cerrahların dahi başına gelebilmektedir. Bu tür komplikasyonları düzeltici müdahaleler, genelllikle dar kapsamlı ve küçük dokunuşlar şeklinde olabilmekteyken, nadiren kulak ya da kaburgadan kıkırdak alınmasını gerektirecek şekilde, görece ciddi müdahaleler gerekebilmektedir.

AMELİYATIN PLANLANMASI
Doktor ile hasta arasında kurulacak iyi bir iletişim ameliyatın başarısı için en önemli öğeyi oluşturmaktadır. İlk muayenede doktorunuz size burnunuzun nasıl görünmesini arzu ettiğinizi soracak, burnunuzun ve yüzünüzün yapısını inceleyecek ve sizin için uygun olan burun tiplerini önerecektir. Burun kemiklerinizin ve kıkırdaklarınızın yapısı, yüzünüzün şekli, alt ve üst çenenizin durumu, cildinizin kalınlığı gibi hususlar yapılacak operasyon planını etkileyecektir. Cerrahınız ameliyatta uygulanacak anestezi türünü ve ameliyat tekniğini, ameliyatın yapılacağı hastaneyi, ameliyatın olası risklerini ve diğer seçenekleri açıklayacaktır. Görüşme sırasında hastanın yaşamı boyunca geçirdiği burun ameliyatı ve diğer ameliyatlarını, allerjilerini, kullandığı ilaçları, sigara ve alkol kullanımlarını doktoru ile mutlaka paylaşması gerekir.

Özel sağlık sigortaları genellikle estetik amaçlı olan rinoplasti ameliyatlarını kapsamına almamaktadır. Ancak bazı sigorta poliçeleri ile estetik amaçlı olmayan septoplasti, nazal valv ya da konka hipertrofisi gibi ameliyatların karşılanması mümkündür. Bazı hastaların durumunda, estetik amaçlı müdahalenin yanı sıra, belirtilen türde sağlık amaçlı müdahaleler de zorunluluk arz etmektedir. Bu tür hastalar açısından, tomografi ya da diğer tetkikler ile hastanın ameliyat gerekliliklerinin tespiti ve özel sigorta kurumuna danışılarak, ameliyat masraflarının bir kısmının sigorta şirketine ödetilmesi mümkün olabilmektedir. Sadece estetik amaçlı yapılan burun ameliyatlarını SGK yada özel sigortalar kesinlikle karşılamamaktadır.

AMELİYAT HAZIRLIĞI
Doktorunuz size yeme ve içme, sigara kullanma, belli vitaminleri ve ilaçları alma ya da almaktan kaçınma gibi birçok konu hakkında önerilerde bulunacaktır. Kan sulandırıcı, kalp ve tansiyon ilaçları gibi başka branş hekimlerinin başladığı ilaçlar konusunda, ameliyat öncesi düzenleme yapılırken, bu ilaçları hastaya öneren hekime danışmak en uygun yöntemdir. Örneğin epilepsi ilaçları konusunda, ancak nöroloji uzmanının önerileri ile doz ayarlaması yapılarak ya da ilaca bir süre ara verilerek hasta ameliyata alınabilir. Güvenli bir operasyon ancak konsültasyonlar ve anestezi hekiminin uygun görmesi ile mümkündür. Ameliyattan sonra sizi eve götürecek, kişisel bakımızla ilgilenecek bir yakınınız mutlaka yanınızda olmalıdır. Aynı gün taburcu edilen hastalar her ne kadar kendilerini iyi hissetseler de ilaçların etkisi ile reflekslerde yavaşlama beklenir. Bu nedenle ameliyat sonrasında hastaların araba kullanmaları uygun olmayacaktır.

AMELİYATIN YAPILACAĞI YER
Estetik burun ameliyatı ayaktan hasta takibi yapılan bir cerrahi merkezde veya hastanede yapılabilir. Bu tip ameliyatların muayenehane ortamında yapılması uygun değildir ve yasal problemlere yol açacaktır. Rinoplasti ameliyatları için çoğu zaman hastanede yatış gerekmemektedir ve kendini iyi hisseden hastalar genellikle aynı gün taburcu edilmektedir.

VERİLECEK ANESTEZİ TÜRÜ
Estetik burun ameliyatında uygulanacak anestezinin türü, yapılacak ameliyatın büyüklüğüne göre değişmektedir. Özellikle tip rinoplasti olarak isimlendirilen sadece burun ucu kaldırma ve asma işlemleri lokal anestezi ile yapılırken; septoplasti, septorinoplasti gibi görece karışık işlemler ancak genel anestezi altında yapılmaktadır. Lokal anestezide genellikle sedasyon uygulanır, burun ve çevresindeki alan uyuşturulur ve ameliyat süresince kişi uyanık kalır. Burada yapılan sedasyon kişiyi kısmi uyku haline sokmakta ve korku hissini önlemektedir. Genel anestezide ise ameliyat boyunca kişi uyutulmakta ve hiçbir şey hissetmemektedir.

AMELİYATINIZ
Estetik burun ameliyatı genellikle bir ya da iki saat sürmektedir. Rinoplasti  işlemi burundaki deformitelere bağlı olarak kapalı ya da açık olarak yapılmaktadır. Günümüzde birçok cerrah açık tekniği tercih etmektedir. Kişisel olarak, burun ucu düzgün olan ve çok geniş olmayan hastalarda kapalı rinoplasti yöntemini tercih etmekteyim. Daha önce ameliyat olmuş ya da burunda çok fazla düzeltme gerektiren zor vakalarda ise açık tekniği tercih ediyorum. Açık teknikte burun deliklerini birbirinden ayıran, kolumella denilen yapı kesilerek burun cildi kaldırılmaktadır. Ameliyatta kemik törpülenmesi, septoplasti, kıkırdak koyma ve yeniden şekillendirme, tip plasti (burun ucuna şekli verme ) gibi işlemler yapılmaktadır. Burun orta direğini (septum) sabitleştirmek için burun içine genelllikle tamponlar konulmaktadır. Bazen tampon koymadan septum dikişler ile örülerek ameliyat yapılmaktadır.

Burun estetiği sonrası

Burun estetiği ameliyatınız tamamlandıktan sonra, ilk yirmi dört saat içerisinde, yüzünüzün sanki şiş olduğunu sanırsınız ve burnunuzun ağrıması da gayet normaldir. Ayırca bir baş ağrısının oluşması da olasılıklar içinde görülmelidir. Özellikle ameliyattan sonraki ilk gün için söyleyememiz gereken şey, göz kapaklarınızda morarma ve şişmelerin görüleceğidir. Yalnız, bu durumun birkaç günlük süre içinde ortadan tamamen kalktığını söylemek istiyoruz. Burada çok önemli bir hatırlatmak yapmak istiyoruz: Burun dokularınızın iyileştiği süreç içerisinde, yani en az bir aylık süre boyunca, burnunuzun herhangi bir yere çarpmamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Aksi durumda, ameliyattan elde etmek istediğiniz başarı oranı istemediğiniz kadar kötü olacaktır. Ameliyattan sonra takılan burun tamponların ise birkaç gün sonra çıkarılacaktır ve bu sayede iyice bir rahatlama duygusunu kavuşmanız sağlanmış olur. Ameliyat esnasında dikilen dikişleriniz eriyen nitelikte dikişler olduğu için tekrardan aldırmak için sağlık merkezine gelmenize gerek yoktur. Burundaki alçı ise 10. gün içinde tamamen çıkarılmaktadır. Bizim tavsiyemiz, burnunuzun bir yere çarpmaktan ya da sürtmekten kaçınmanız yönündedir. Bunun dışında burnunuzda oluşması muhtemel güneş yanıklarından da 8 haftalık bir süre boyunca kaçınmanızı da öneriyoruz. Yüzünüzü yıkadığınızda ya da saçınızı yıkarken veyahut kozmetik ürünleri ile makyaj yaparken de oldukça dikkatli bir biçimde davranmanızı öneriyoruz. Kendimizi iyi hissettiğiniz bir aralıkta kontak lenslerinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer ameliyattan önce ve sonra, doktorunuzun size söylediği şeyler dışında bir zorlukla ya da zorluklarla karşılaşırsanız, hiç zaman kaybetmeden doktorunuzu arayıp fikir sahibi olmanızı da hatırlatmak istiyoruz..

ESTETİK BURUN AMELİYATI AMELİYAT SONRASI BAKIM REHBERİ
Burun ameliyatınızdan sonra iyileşme süreci zaman ve sabır gerektirir. Ameliyat sonrası bakıma vereceğiniz önem, ameliyat kadar önem taşımaktadır. Aşağıda sıralanan önerileri lütfen uygulayınız ve anlamadığınız hususları doktorunuza danışmakta tereddüt etmeyiniz:

 1. Ameliyat sonrasında burnunuzun içindeki tamponlar nedeni ile burnunuzdan nefes alamıyor olabilirsiniz. Bu dönem süresince ağzınızdan nefes almalısınız. Tamponların burnunuzda kalma süresini doktorunuz belirleyecektir.
  2. Yeterli sıvı almanız önemlidir. Yudum yudum içeceğiniz meyve suyu, su ve hafif içecekler ağızdan nefes almanın neden olduğu ağız kuruluğunu biraz olsun hafifletmeye yardımcı olacaktır. Kamış (pipet) kullanmayınız. Yumuşak, kolay çiğnenen gıdalar yiyiniz. Dudaklarınızı nemli tutmak için jel veya dudak kremleri kullanınız.
  3. Sadece doktorunuz tarafından verilen ilaçları kullanınız. Aspirin veya aspirin içeren ilaçlar veya kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlar kullanmayınız.
  4. Burnunuzdaki pansumanlar duruyorsa, uyurken veya dinlenirken başınızı en az iki yastık olacak şekilde yüksekte tutunuz. Gün boyunca da başınızı mümkün olduğu kadar dik tutmaya özen gösteriniz. Bu normal kan dolaşımını koruyacak ve ameliyat sonrası oluşacak şişliğin azalmasına yardımcı olacaktır.
  5. Burnunuzdan bir miktar sızıntı olması beklenen bir şeydir. Bu pembe /açık kırmızı renkli olacaktır, fakat sürekli kırmızı kan geliyorsa, doktorunuza bildirmelisiniz.
  6. Ameliyattan çıktığınızda, burnunuzun üzerinde iki kat plaster ve bir alçı atel olacaktır. Bunlar, burnunuza şekil vermek kadar burnunuzun korunması için de önemlidir. Bu pansumanlara dokunmayınız ve bozmayınız. Bunlar yaklaşık bir hafta içerisinde doktorunuz tarafından çıkarılacaktır.
  7. Burnunuzun altındaki küçük tampon gerektikçe değişebilir (veya hiçbir kanama yoksa çıkarılıp atılabilir).
  8. Burun deliklerinizi ovalamayınız veya burun silmeye teşebbüs etmeyiniz. “Ellerini burnundan uzat tut!” sizin için kesin bir kural olacaktır. Burnunuzu çarpmamaya özen göstermelisiniz. Burnunuzu korumak için önden düğmeli kıyafetler giyiniz. Tişörtlerden ve dar boğazlı giyeceklerden uzak durunuz.
  9. Dişlerinizi dikkatle fırçalayınız ve sadece yumuşak bir diş fırçası kullanınız. Dudaklarınızı büzmeyiniz veya üst dudağınızı aslında gerektiğinden daha fazla yukarı kaldırmaya çalışmayınız.
  10. Ameliyatınızdan sonra iki hafta süreyle ıkınmaktan, eğilmekten, ağır şeyler kaldırmaktan (özellikle küçük çocuklarınızı), efor gerektiren egzersizlerden ve spordan kaçınınız.
  11. Bir ay süre ile direk güneş ışınına maruz kalmaktan kaçınınız.
  12. Burnunuzun dışındaki pansumanlar çıkarıldığında çevre dokularda bir miktar şişme ve renk değişikliği fark edeceksiniz. Burnunuz şiş ve ucu yukarı dönmüş görülebilir. Bu zamanla kendiliğinden düzelecektir.
  13. Burnunuzun ucunda ve bazen de üst dudağınızda uyuşukluk hissedebilirsiniz. Bu birkaç hafta içinde kaybolacaktır.
  14. Tamponlar çıkarıldıktan sonra, burnunuzu nazikçe günde 2-3 kez kulak temizleme çöpü ile temiz su kullanarak temizleyebilirsiniz. Kulak temizleme çöpünü burun deliğinizden yukarı doğru sokmayınız.
  15. Tamponlar alındıktan sonra dahi burnunuz tıkalı olacaktır. Bu, dokuların cerrahiye normal yanıtıdır. Bir hafta süre ile burnunuzu sümkürmeye teşebbüs etmeyiniz. Aksırmak, sümkürmek zorunda kaldığınızda, her iki burun deliğiniz açık şekilde bunu nazikçe yapınız. Burun spreyleri veya damlaları kullanmayınız. Şayet hapşırmak zorunda kalırsanız ağzınız açık hapşırınız.
  16. Ameliyatınız boyunca almış olduğunuz sakinleştirici veya anestezik ilaçların kullanımından sonra bitkinlik ve zafiyet sıklıkla görülmektedir. Bir veya birkaç gün içerisinde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bazen de uykusuzluk olabilir. Bunu hafifletmeye yardımcı olmak için, ilk hafta boyunca size uyku ilacı verilebilir.
  17. Ameliyattan sonraki 12 ile 36 saat içinde depresyon belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Burnunuzun ameliyattan sonraki ilk görünümü sizi şaşırtabilir. Sabırlı ve gerçekçi olmanız gerektiğini hatırlayınız. Unutmayınız ki burnunuz cerrahi bir girişime maruz kaldı ve zamanla düzelip çok daha iyi olacaktır. Burnunuzun tam anlamıyla iyileşmesi 6 ile 12 aylık bir süre gerektirebilir.
  18. Pansumanlar alındıktan sonra yaptığınız işin türüne bağlı olarak normal iş hayatınıza dönebilirsiniz. Küçük berelerin gizlenmesine yardımcı olmak için makyaj kullanabilirsiniz.
  19. Ameliyat sonrası doktorunuzla olan randevularınızın hepsine gittiğinizden emin olunuz. Bunlar, doktorunuzun iyileşmenizi ve burnunuzun gelişimini takip etmesi, ayrıca burnunuzun görünümündeki gelişimi değerlendirmek için çekilecek ameliyat sonrası fotoğraflar için gereklidir. Ameliyat sonrası randevular, genellikle ameliyattan 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 6 ay sonrasına verilir.
  20. Ameliyat sonrası gözlük kullanımı en az iki aya yasaklanmaktadır. Gözlük takılmasının zorunlu olduğu hallerde gözlük alta yanaklardan bir pamuk ile desteklenmedi ve üst taraftan alna asılmalıdır. Burada amaç daha tam kaynamamış olan burun kemerine yük binmemesidir.
  burun estetiği ankara

Bir Cevap Yazın