Burun estetiği-Rinoplasti nedir?

 ESTETİK BURUN AMELİYATI ( RİNOPLASTİ )

ESTETİK BURUN AMELİYATI İÇİN EN UYGUN VAKALAR KİMLERDİR?
Estetik burun ameliyatı yapılan değişiklikler sayesinde dış görünüşünüzü güzelleştirebilir ve kendinize güveninizi arttırabilir. Ancak bu ameliyatın, hastanın dış görüntüsünü hayal edilen yüz görünümüne aynen kavuşturacağı ve diğer insanların ameliyattan sonra hastaya farklı bir şekilde davranacağı beklenmemelidir. Ameliyata karar vermeden önce, HASTA BU KARAR ÜZERİNDE DÜŞÜNMELİ, neden ameliyat olmak istediğinin ve bu ameliyattan neler beklediğinin bilincinde olmalıdır. Bu aşamada cerrah sağladığı bilgilerle ve hasta sorularına vereceği cevaplarla, hastanın kararının en sağlıklı şekilde oluşmasında yardımcı olacaktır. Estetik burun ameliyatı için en uygun hastalar, mükemmellik arayışından ziyade, dış görünümlerinde güzelleşme ve daha iyiye doğru bir gelişme bekleyenlerdir. Birçok cerrah gibi ben de ergenlik  çağındaki gençlerin gelişimleri tamamlanana değin ameliyat kararının ertelenmesi ve erişkin dönemde bu operasyona karar verilmesi taraftarıyım. Bu yaklaşım, hastanın fiziki gelişimlerinin yanı sıra psikolojik gelişimlerinin de tamamlanması ve hasta tercihlerinin netleşmesi açısından önem arz etmektedir. Bu bekleme süresi, genç kızlar için 16-17 yaş civarı erkekler içinse birkaç yıl daha geçtir. Ameliyat kararı ebeveynler tarafından değil, bizzat hasta tarafından verilmelidir. Yukarıda da değinildiği üzere, fiziki görünümde değişiklik hastanın kendisinin hayata geçirmesi gereken bir karar olduğundan, emin olunması için gençlerin sosyal ve ruhsal uyumunu dikkate almak çok önemlidir.

TÜM CERRAHİ GİRİŞİMLER BİR MİKTAR RİSK TAŞIR
Estetik burun ameliyatı deneyimli bir estetik-plastik cerrah tarafından yapıldığında istenmeyen sonuçlarla nadiren karşılaşılmaktadır. Her şeye rağmen, en basit operasyonlar için de geçerli olduğu üzere, rinoplasti operasyonları için de bir komplikasyon (istenmeyen sonuç) olasılığı vardır. Kısaca belirtmek gerekirse bunlar enfeksiyon, burun kanaması veya anesteziye bağlı komplikasyonlardır. Ameliyattan sonra burun üzerinde küçük kılcal damar teşekkülü, sivilce oluşması, dermatit gibi ilaç ya da lazer ile çözülebilen komplikasyonlar oluşabilmektedir. Estetik burun ameliyatı, burun içinden yapıldığında (kapalı rinoplasti), görünen ameliyat izi olmayacaktır. Ancak açık teknik kullanıldığında (açık rinoplasti) veya geniş burun deliklerinin daraltılması gerekiyorsa, burun tabanında, burun kanatlarının altında kalan ince izler olabilir. Ancak bu izler kat bölgelerinde olduğundan görülmeyecek kadar önemsizdir. Her 100 hastanın yaklaşık olarak 2-3 tanesinde tekrar düzeltmeyi gerektirecek kadar ciddi problemlerle karşılaşılmaktadır. Operasyon sırasında böyle tipte istenmeyen durumları önleyecek tedbirler alınmakla birlikte, yine de zaman zaman bu tip komplikasyonlar oluşabilmektedir. Unutulmamalıdır ki bu tip komplikasyonlar en yetenekli ve en deneyimli cerrahların dahi başına gelebilmektedir. Bu tür komplikasyonları düzeltici müdahaleler, genelllikle dar kapsamlı ve küçük dokunuşlar şeklinde olabilmekteyken, nadiren kulak ya da kaburgadan kıkırdak alınmasını gerektirecek şekilde, görece ciddi müdahaleler gerekebilmektedir.

AMELİYATIN PLANLANMASI
Doktor ile hasta arasında kurulacak iyi bir iletişim ameliyatın başarısı için en önemli öğeyi oluşturmaktadır. İlk muayenede doktorunuz size burnunuzun nasıl görünmesini arzu ettiğinizi soracak, burnunuzun ve yüzünüzün yapısını inceleyecek ve sizin için uygun olan burun tiplerini önerecektir. Burun kemiklerinizin ve kıkırdaklarınızın yapısı, yüzünüzün şekli, alt ve üst çenenizin durumu, cildinizin kalınlığı gibi hususlar yapılacak operasyon planını etkileyecektir. Cerrahınız ameliyatta uygulanacak anestezi türünü ve ameliyat tekniğini, ameliyatın yapılacağı hastaneyi, ameliyatın olası risklerini ve diğer seçenekleri açıklayacaktır. Görüşme sırasında hastanın yaşamı boyunca geçirdiği burun ameliyatı ve diğer ameliyatlarını, allerjilerini, kullandığı ilaçları, sigara ve alkol kullanımlarını doktoru ile mutlaka paylaşması gerekir.

Özel sağlık sigortaları genellikle estetik amaçlı olan rinoplasti ameliyatlarını kapsamına almamaktadır. Ancak bazı sigorta poliçeleri ile estetik amaçlı olmayan septoplasti, nazal valv ya da konka hipertrofisi gibi ameliyatların karşılanması mümkündür. Bazı hastaların durumunda, estetik amaçlı müdahalenin yanı sıra, belirtilen türde sağlık amaçlı müdahaleler de zorunluluk arz etmektedir. Bu tür hastalar açısından, tomografi ya da diğer tetkikler ile hastanın ameliyat gerekliliklerinin tespiti ve özel sigorta kurumuna danışılarak, ameliyat masraflarının bir kısmının sigorta şirketine ödetilmesi mümkün olabilmektedir.

AMELİYAT HAZIRLIĞI
Doktorunuz size yeme ve içme, sigara kullanma, belli vitaminleri ve ilaçları alma ya da almaktan kaçınma gibi birçok konu hakkında önerilerde bulunacaktır. Kan sulandırıcı, kalp ve tansiyon ilaçları gibi başka branş hekimlerinin başladığı ilaçlar konusunda, ameliyat öncesi düzenleme yapılırken, bu ilaçları hastaya öneren hekime danışmak en uygun yöntemdir. Örneğin epilepsi ilaçları konusunda, ancak nöroloji uzmanının önerileri ile doz ayarlaması yapılarak ya da ilaca bir süre ara verilerek hasta ameliyata alınabilir. Güvenli bir operasyon ancak konsültasyonlar ve anestezi hekiminin uygun görmesi ile mümkündür. Ameliyattan sonra sizi eve götürecek, kişisel bakımızla ilgilenecek bir yakınınız mutlaka yanınızda olmalıdır. Aynı gün taburcu edilen hastalar her ne kadar kendilerini iyi hissetseler de ilaçların etkisi ile reflekslerde yavaşlama beklenir. Bu nedenle ameliyat sonrasında hastaların araba kullanmaları uygun olmayacaktır.

AMELİYATIN YAPILACAĞI YER
Estetik burun ameliyatı ayaktan hasta takibi yapılan bir cerrahi merkezde veya hastanede yapılabilir. Bu tip ameliyatların muayenehane ortamında yapılması uygun değildir ve yasal problemlere yol açacaktır. Rinoplasti ameliyatları için çoğu zaman hastanede yatış gerekmemektedir ve kendini iyi hisseden hastalar genellikle aynı gün taburcu edilmektedir.

VERİLECEK ANESTEZİ TÜRÜ
Estetik burun ameliyatında uygulanacak anestezinin türü, yapılacak ameliyatın büyüklüğüne göre değişmektedir. Özellikle tip rinoplasti olarak isimlendirilen sadece burun ucu kaldırma ve asma işlemleri lokal anestezi ile yapılırken; septoplasti, septorinoplasti gibi görece karışık işlemler ancak genel anestezi altında yapılmaktadır. Lokal anestezide genellikle sedasyon uygulanır, burun ve çevresindeki alan uyuşturulur ve ameliyat süresince kişi uyanık kalır. Burada yapılan sedasyon kişiyi kısmi uyku haline sokmakta ve korku hissini önlemektedir. Genel anestezide ise ameliyat boyunca kişi uyutulmakta ve hiçbir şey hissetmemektedir.

AMELİYATINIZ
Estetik burun ameliyatı genellikle bir ya da iki saat sürmektedir. Rinoplasti  işlemi burundaki deformitelere bağlı olarak kapalı ya da açık olarak yapılmaktadır. Günümüzde birçok cerrah açık tekniği tercih etmektedir. Kişisel olarak, burun ucu düzgün olan ve çok geniş olmayan hastalarda kapalı rinoplasti yöntemini tercih etmekteyim. Daha önce ameliyat olmuş ya da burunda çok fazla düzeltme gerektiren zor vakalarda ise açık tekniği tercih ediyorum. Açık teknikte burun deliklerini birbirinden ayıran, kolumella denilen yapı kesilerek burun cildi kaldırılmaktadır. Ameliyatta kemik törpülenmesi, septoplasti, kıkırdak koyma ve yeniden şekillendirme, tip plasti (burun ucuna şekli verme ) gibi işlemler yapılmaktadır. Burun orta direğini (septum) sabitleştirmek için burun içine genelllikle tamponlar konulmaktadır. Bazen tampon koymadan septum dikişler ile örülerek ameliyat yapılmaktadır.

AMELİYATINIZDAN SONRA
Ameliyatınızdan sonraki  ilk 24 saat boyunca yüzde, özellikle göz çevresinde şişmeler olabilmektedir. Ameliyattan sonra burun ucundan ince bir sızıntı şeklinde kanama olması normaldir ve bu kanama zamanla azalıp, rengi açılarak bitecektir. Ameliyattan sonra burnunuz ağrıyabilir veya hafif bir baş ağrınız olabilir. Bu tip ağrılar doktorunuzun reçete ettiği ilaçlar ile rahatlıkla kesilebilir. İlk gün başınız yüksekte olacak şekilde yatmak ödem ve baş ağrınızı hafifletecektir. Gözlerinizin etrafındaki morarma ve şişliğin ameliyattan birkaç saat sonra olması doğaldır. Ancak şişme ve morarma genellikle ameliyattın, ikinci ya da üçüncü gününde daha belirgin hale gelecektir. Soğuk buz uygulaması bu şişmeyi azaltacak ya da artmasını engelleyecektir. Bu da sizin kendinizi daha rahat hissetmenize sebep olacaktır. Şişlik ve morluklar ilk hafta içerisinde hızla azalıp kaybolacaktır. Burun içinde tampon varsa, bunlar ameliyattan 1-2 gün sonra alınacaktır. Tamponlar alındıktan sonra geçici olarak, ödeme bağlı tıkanıklık olabilir ancak ödemin geçmesi ile nefes almanız düzelecektir. Burun üzerindeki alçı genelde ameliyatı takip eden 5-7 gün sonrasında alınmakta ve burun ödem oluşmasını engellemek amacıyla bant yardımıyla tesbit edilmektedir.

NORMALE DÖNÜŞ
Estetik burun ameliyatı olan hastaların çoğu ilk gün ayağa kalkıp dolaşırlar ve ameliyattan sonraki hafta içerisinde büro, okul gibi işlerine rahatlıkla dönebilirler.  Bununla beraber, işleri gereği günlük yaşam temposu fazla olan hastalar, ancak 2. haftadan sonra işlerine dönebilmektedirler. Çok fazla enerji gerektiren aktivitelerden (koşma, yüzme, jimnastik, cinsel ilişki ve kan basıncını yükseltecek herhangi bir hareketten) iki ila üç hafta uzak durulması, 10 haftaya kadar burnun darbe veya çarpmalardan korunması, burnu tazyikli şekilde temizlemekten ve güneşlenmekten kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca yüz yıkama, makyaj  yaparken dikkatli olmanız gerekmektedir. Özelllikle evde küçük çocuk varsa onların ani hareketlerine karşı dikkatli olmanızda fayda vardır. Ameliyat sonrasında kontakt lens takılmasında bir sıkıntı yoktur ancak normal gözlükler 2 ay kadar takılmamalıdır. Derecesi çok fazla olan ve ağır gözlükler için doktorunuza danışmanız daha faydalı olacaktır. Doktorunuz, iyileşme sürecini belli aralıklarda kontrol etmek isteyecektir. Ameliyattan bir ay sonra ve 6 ay sonra rutin kontrollerre hastaların durumu izlenmektedir. Kontrol esnasında sıra dışı olduğunu düşündüğünüz şeyleri doktorunuzla paylaşmalısınız.

YENİ GÖRÜNÜMÜNÜZ
Ameliyatın sonrasındaki günlerde yeni burnunuza bakarak ameliyat sonucuna karar vermek doğru olmayacaktır. Estetik burun ameliyatından sonra bazen hastalar kendilerini iyi hissetmeyebilirler ve bu normal bir durumdur. Daha önce çevresindekilerden bu ameliyatı gören kişiler bu konuda daha rahattırlar. Bazen hastalar sanki şişlikler hiç inmeyecek gibi düşünürler. Ancak olağan süreçte, her geçen gün burnunuz size daha güzel görünmeye başlayacaktır ve siz de yeni burnunuza alışmaya başlayacaksınız. Yaklaşık iki hafta sonra çok hafif bir ödem kalacak ve nihai sonuca yaklaşmış olacaksınız. Tam iyileşme ise yavaş yavaş olacaktır. Özellikle burun ucu şişliği nedeniyle, estetik burun ameliyatının gerçek sonucu belki de bir yıl veya daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkmayacaktır. İlk önceleri aileniz veya arkadaşlarınızdan beklenmedik bazı reaksiyonlar alabilirsiniz. Örneğin ailenizdeki kişiler burnunuzda bir değişiklik görmediklerini söyleyebilirler veya özellikle ailevi ya da etnik bir özellik olarak gördükleri bir şeyi değiştirdiyseniz, biraz gücenmiş dahi olabilirler. Şayet bu olursa ilk anda niçin bu ameliyatı olmaya karar verdiğinizi hatırlamayı deneyiniz. Eğer hedefinize ulaştıysanız,ameliyatınız da başarıya ulaşmıştır.

 

Burun estetiği hakkında merak ettikleriniz

Burnumuzun sadece dışını düzeltmekle nefes almamız düzelir mi?

Burun estetiği ameliyatı ve korkular

Erkekte Burun Estetiğinin önemi ve bayanlardan farkları nelerdir?

Burun ucu düşmesini engellemek için neler yapılmaktadır.

Burun tipi greftleri nelerder? Ne amaçla kullanılırlar?

Estetik burun ameliyatında her hastaya aynı teknik mi uygulanır?

Kötü yapılan bir burun görünümü nasıldır?

CERRAHİ TEKNİK- kapalı-açık teknik farkları avantaj dezavanjtajları

Burun kırığı nasıl anlaşılır?

Tip plasti nedir?

Bir Cevap Yazın