CERRAHİ TEKNİK- kapalı-açık teknik farkları avantaj dezavanjtajları

CERRAHİ TEKNİK- kapalı-açık teknik farkları avantaj dezavanjtajları

Modern rinoplastide günümüzde açık ve kapalı olarak iki teknik vardır. Her iki yönteminde avantaj ve dezavantajları mevcuttur.  Birçok deneyimli cerrah burun iskeletini tam olarak koyduğu ve böylece bütün kozmetik deformitelerin ve hava yolu sorunlarının potansiyel nedenlerinin kesin tanısını sağladığı için açık rinoplasti yöntemini tercih etmektedir. Açık rinoplasti özellikler üç durumda tavsiye edilmektedir: (a) tüm ekstrensek ve intrensek deforme edici kuvvetlerin ortadan kaldırılması gerektiği posttravmatik nazal deformiteler, (b) sekonder ameliyatlar ve (c) kompleks burun ucu modifikasyonlarının gerekli olduğu durumlarda

Kapalı yaklaşık izole dorsal kemer mevcudiyetinde veya burun ucunda minimal değişikler yapılması gereken olgularda uygulanabilir.

 

Açık yaklaşım Kapalı yaklaşım
Avantaj Avantaj
Çıplak gözle görüş imkânıDeformitenin tam olarak gözlenebilmesiDeformitelerin tam tanısı ve düzeltilebilmesi

İki elin birden kullanılabilmesi

Daha fazla kıkırdak greft seçeneğinin olması

Greftlerin sütür ile tesbiti

Koter ve kanama kontrolü imkânı

Eksternal skar bırakmamasıDaha az diseksiyon gerektirmesiGreftler için diseksiyon gerektirmeyen tam uygunlukta cep hazırlanabilme imkânı tanıması

Greft için geniş bir cep yapılmışsa perkütan fiksasyona imkân sağlaması

Burun ucu grefti için bozulmamış bir cep hazırlama imkânı

Ala kenarlarına kompozit greft konulabilmesi imkânı

Damarsal köprülerin korunması ve buna bağlı hızlı yara iyileşmesinin olması

Minimal ameliyat sonrası ödem

Daha kısa ameliyat süresi

Hastanın daha çabuk normal yaşamına dönmesi

 

Dezavantaj Dezavantaj
Eksternal nazal insizyonUzamış iyileşme süresiBurun ucunda ödem

Kolumellar insizyon ayrılması

Uzamış yara iyileşmesi

Deneyim ve tam bir preoperatif tanı gerektirmesiBurun anatomisinin tam olarak görülememesiÖzellikle malpozisyon durumlarında alar kıkırdakların diseksiyon zorluğu

Cerrahi alanın asistan ve öğrenciler tarafından görülmesinde güçlük olması

 

Bir Cevap Yazın