FUE Yöntemi İle Saç Ekimi Nedir?

FUE Yöntemi İle Saç Ekimi Nedir?

FUE yöntemini tanımlayarak başlayabiliriz. Bu yöntem, en temelde, kafanızın arka ve yan kısımlarında bulunan ve genellikle dökülmeme özelliği gösteren saç köklerinizin dağınık biçimde teker teker alınmasına dayanmaktadır. FUT yönteminden farklı olarak FUE’de saç kökleriniz toplu bir biçimde değil teker teker alınır. Bu sebeple FUT işleminde olduğu gibi alınan saçların herhangi bir şekilde ayrıştırılmasına gerek kalmamaktadır. FUE işlemin iç yarı çapı 0.4 mm olan özel iğneler kullanılmaktadır. Bu yöntem verili teknik seviye dikkate alındığında saç ekiminin doruk noktası olarak görülmelidir.

Peki, FUE yöntemi ile yapılan saç ekimi işlemlerinin ne gibi aşamaları vardır? İlk önce, saç ekimi işlemlerinin kesinlikle hastane ortamında ve steril şartlarda yapılması gerektiğini söyleyelim. Ameliyatı alanında uzman bir cerrah ve ekibi yapmalıdır. İşlemin ortalama bir süresi yoktur çünkü nakledilmesi planlanan saç kökü sayısına göre bu zaman dilimi artabilir ya da azalabilir. Ancak saç ekimi işlemlerinin bir güne sığdığını yani ertesi güne sarkmadığını da söylemek mümkündür. 2000 adet saç kökü nakli için 4 saat gerekmektedir. 3000 adet saç kökü için ise 6 saat gerekmektedir. Daha fazla saç köküne ihtiyaç duyulsa bile aynı gün içinde bu saç kökleri nakledilebilmektedir. Saç ekimi işlemi yaptırmayı düşünen bir kişi, tam olarak ameliyattan bir hafta öncesinde, alkol almamalı ve aspirin kullanmayı bırakmalıdır. Operasyon için ameliyathaneye gelirken kesinlikle rahat giyip çıkarabileceği kıyafetler tercih etmelidir. Ayrıca ağır yemekler yemekten de uzak durmanızı öneriyoruz. İşlem bittikten sonra başınızı kamufle etmesi niyetiyle bir spor şapyakı yanınızda getirmeniz faydanıza olacaktır. Hasta, ilk olarak, ameliyathaneye alınacak ve operasyon kıyafetlerini giymesi istenecektir. Sonrasında ise, operasyonun gerçekleştirileceği odaya davet edilecek ve saçları asker tıraşı benzeri bir tarzda kesilecektir. Tıraş işlemi bittikten sonra antiseptik içerikli bir solüsyon yardımıyla saçlı bölgeniz dezenfekte edilecektir. Hafif bir sakinleştirici yardımıyla saç alınacak donör bölgeniz uyuşturulacaktır. Bu işlem yaklaşık olarak birkaç dakika sürecektir. Lokal anestezinin etkisine bağlı olarak ufak bir ağrınız oluşacaktır. Aslında bu işlem tam olarak diş ameliyatlarında yapılan dişin uyuşturulması uygulamasına benzetilebilir. Eğer acıya dayanıklıysanız bu evrendeki acıları duymazsınız bile. Hafif sedasyon ağrınızın tamamını bile alabilir.

Bundan sonraki ilk işlem saçların verici bölgeden alınmasıdır. Bu işlemin rahat bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için hastanın slikon özellikteki bir yastığa başını koyması gerekmektedir. Bundan sonra plasitik cerrahi uzman saç alım işlemini başlatabilecektir. İşlem ortalama olarak ne kadar saç kökünün alınacağına bağlı olarak tamamlanacaktır ama ortalama bir saat aralığı vermek gerekirse, yaklaşık 2 – 3 saat arasında alım işleminin tamamlanabileceğini söyleyelim. Herkes saç ekimi işleminin daha önemli olduğunu düşünür ancak bilinenin aksine daha önemli olan aşama saçların verici bölgeden alındığı aşamadır. Çünkü alınan saç köklerinin başarılı bir şekilde ekilebilmesi için, alım işleminin kıl köklerine herhangi bir zarar vermemesi gerekmektedir. Bu hasarsız ve dokulara zarar vermeden saç alımı işlemi ise ancak uzman bir doktor ve ekibi tarafından gerçekleştirilebilir. Saç ekim işlemleri alanında uzman bir cerrah ve ekibi tarafından yapılmazsa eğer, saç kökleri zarar görecek ve saç ekimi işlemi tabiri caizse başlamadan bitecektir. Yine bu aşama özelinde diyebiliriz ki saç kökleri teker teker alım için hazırlanır ama yuvalarından çıkarılmadan bu işlem yapılır. Yani saç kökleri onları besleyen damarlar ile bağıntıları kopmadan saçlı deride yaşamaya devam etmektedir. Bütün saç köklerinin alımı bittiği zaman hepsi aynı anda toplanacak ve de nemli steril özellikteki cam kaplarda toplanacaktır. Bu kaplardan her biri ortalama olarak 250 – 300 arasında saç kökü alabilmektedir. Bu işlemin en önemli özelliklerinden birisi, saç köklerinin alımı aşamasında besleyici damarlar ile saç kökleri arasındaki bağıntının devam ediyor olmasıdır. Bu sayede saç kökleri beslenmelerine devam ederler ve de herhangi bir hasara uğramazlar. İkinci aşamada sizi bekleyen şey, saçlarınızın ekilmesidir. Bu aşamanın en önemli anı, oldukça doğal gözükecek bir ön saç çizgisinin oluşturulmaya çalışılmasıdır. Bu mesele, hem hastanın hem de ameliyatı gerçekleştiren uzman cerrah ve ekibinin müşterek kararı ile sonuçlandırılmalıdır. Kişinin beklentisi esastır ama uzman ekibin de gerçekçi olması gerekmektedir. Lokal anestezi yardımıyla ön saç çizgisinin belirleneceği alan uyuşturulacaktır. Bu işlem sırasında da yine bir miktar yangı hissi oluşması olasıdır. Ancak bundan sonra başlayacak olan saç ekimi işlemi hiçbir ağrı hissi vermeyecektir. Bu yüzden, saç ekimi işlemlerinin ikinci aşamasının hastalar için daha rahat geçtiğini söylemek mümkündür. Hasta bu aşamada bir televizyona bakabilir ve de uzman ekip ile laflayabilir. Molalar sıktır ve ikram ve dinlenme olasılığınız daha fazladır. Ekim yapılması planlanan alan uyuşturulduktan sonra bu bölgenin serum aracılığıyla bir miktar şişirilmesi gerekir. Bunun nedeni, saç ekimi işleminin yapılacağı alanın genişletilmesi ve daha sık kanalların açılabilmesidir. Açılması planlanan kanalların ekim yapılması düşünülen alandaki orjinal saç kökleri ile aynı paralel açıda olması gerekmektedir. Yani, bir başka deyişle, ekimi yapılan saçların çıkma yönleri ve sahip oldukları eğimler orjinal saçlarınız gibi olmalıdır. İşlem bittikten sonra, saç ekimi yapılmış bölge, antibiyotikli bir serumun sürülmesi ile açık bırakılacaktır. Saçların alındığı donör bölge ise bir bandaj yardımıyla kapatılacak ve alına bir sargı işlemi yapılacaktır. Yapılan bu işlemlerin amacı, ekim yapılmış bölgede oluşan şişliklerin azaltılmasıdır.

Bir Cevap Yazın