FUE Yöntemi Nedir?

FUE Yöntemi Nedir?

FUE yöntemi, saç ekim işlemlerinde en yaygın olarak kullanılan tekniklerden biridir. FUE’de amaçlanan şey, en kısa zaman aralığında en çok sayıda foliküler greftin saçlı deriden alınmasıdır. Ekim yapılabilecek foliküler greftlerin hasar görmemiş olması ve normal saç tellerinin doğal görünümüne benzer bir tarzda çıkarılması çok büyük önemdedir. FUE yöntemi, hastanelerin ameliyathanelerinde ve oldukça steril koşullarda yapılmaktadır. İşlem esnasında lokal anesteziden yardım alınmaktadır. Eğer uzman doktorunuz tercih ediyorsa ve siz de razıysanız, anestezi uzmanı sizin için hafif bir sedasyon işlemi de yapabilir. FUE yöntemi ile yapılması planlanan saç işlemlerinin ilk basamağını, foliküler ünitelerin uygun cerrahi aygıtlar yardımıyla “foliküler greft üniteleri” haline getirilmesi oluşturmaktadır. Bunun uygun bir biçimde yapılabilmesi için foliküler ünitelerin izole edilmesi gerekmektedir ki bu işleme de “foliküler ünitlerin izole edilmesi” ismi verilmektedir. Burada yapılan iş, foliküler ünitelerin uygun cerrahi aletler kullanılarak çevre dokularından yalıtılmış bir biçimde kendi öz bölgelerinde bekletilmesidir. Bu sayede saç greftleri uzun bir zaman boyunca beslenme ihtiyaçlarını gidermiş olacaklardır. FUE yönteminde esas hedef, en kısa zaman aralığında en çok sayıda foliküler ünite greftinin hasar görmeden yani mikro greftlere dönüşmeden izole edilebilmesini sağlamaktır. Saçların zarar görmemesi esas amaçtır ve bu yüzden her saç folikülünün özel olarak korunması yani transeksiyon riskinden korunması gerekmektedir. FUE yönteminde işlem yapılırken, tedavi olacak hastanın saçlı derisinin özellikleri, hastanın foliküler ünitelerinin niteliği ve sıklık durumu ve aynı zamanda da saç foliküllerinin ne kadar derinde olduğu gibi özel durumlar göz önüne alınacağı için, FUE’nin kullanılmasında ufak tedef değişiklikler hayata geçirilebilir.

saç ekimi ankara hakkında

saç ekimi ankara hakkında

 

FUE Yöntemi İle Saç Ekiminde Mikrodiseksiyon Yöntemi Nedir?

Mikrodiseksiyon yöntemi, FUE yöntemi ile yapılan işlemin ikinci basamağını oluşturmaktadır. İlk aşamada izole edimiş ve yerlerince öylece beslenmeye bırakılmış bulunan foliküler ünite greflerinin bu aşamada toplandığını söyleyebiliriz. Toplama işlemi, steril bir ortamda yapılmaktadır ve bu greftler sıralı bir biçimde pedri kapları denilen şeylerde muhazafaza edilirler. Toplama ve sıralama işlemleri aynı zaman aralığında yapılmaktadır ve bu sayede greftlerin travmatize olmasının önüne geçilmektedir. Bu işlemler sırasında, saç foliküllerine dokunulması kesinlikle önlenmelidir. Bundan sonra da, greftlerin sahip oldukları saç folikülü miktarlarına göre sınıflandırılırlar: Hangi greftlerin hangi bölge için uygun olduğuna ve ekimin nasıl yapılacağına da bu aşamada karar verilmektedir. Bundan sonra gelen aşama, saç çizginizin planlanması aşaması dediğimiz aşamadır. Saç çizginiz hem sizi dışarıdan gören insanların hem de sizin kendinizi gördüğünüz zaman en fazla dikkatinizi çeken yer olarak bilinmektedir. İşlemden sonra doğal bir saç çizgisi görünümüne sahip olmanız, profilinizin görüntüsünü değiştirecektir ve de sizi oldukça genç ve enerjik gösterecektir. Ancak saç çizginizin belirlenmesinde doktorlarınızın 3 boyutlu bir düşünce geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü hastlar aynada saç çizgilerine bakarken, bu çizgiyi sadece iki boyutluymuş gibi kavramaktadırlar ve bu yüzden de anatomiye aykırı olan olağan dışı istekleri dayatmaktadırlar. Halbuki doktorlar hastlarını 3 boyutlu bir biçimde görebilme avantajına sahiptirler ve bu yüzden isteklerinin neden gerçek dışı olduğunu onlara anlatmaları gerekmektedir. Saç ekimi işlemlerinde en sık gözlenen komplikason, saç çizginizin ön tarafa gelecek şekilde planlanmasıdır. Bu çizgi belirlenirken doktorunuzun göz önünde tutması gereken birçok değişken bulunmaktadır: Örneğin, cinsiyetiniz ve yaşınız bu belirlenme yapılırken göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca alın yapınızın özellikleri de hesaba katılmalıdır. Genelde, insanların yüzlerinde ve alınlarında asimetrik bir yapılanma bulunmaktadır. Bazı hasta tiplerinde bu asimetrinin gayet belirgin olduğu gözlemlenebilir. Bu mesele önemlidir çünkü eğer asimetrik bir alın yapınız varsa sizin için simetrik görünümlü bir saç çizgisi oluşturulması için doktorunuzun fazlasıyla uğraşması gerekecektir. Bu zahmete değdiğinin anlaşılabilmesi için en azından karşıdan birisi size baktığında saç çizginizin simetrik olduğunu görmesi sağlanmalıdır. Bu simetri, alnınızın yapısal özellikleri de dikkate alınarak, kafanızın ortasından yan taraflara doğru gidildikçe alnınızın anatomik yapılanmasını rehber edinmelidir. Bu basamaktan sonra ise, ekim yapılması planlanan kanalların oluşturulması işlemi gündeme alınır. Bu aşamada da dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ekilecek saçların sahip oldukları 3 boyutlu açının, saçlar uzadığı zaman orjinal saçlar ile aynı şekilde açı yapacak biçimde kurgulanmasıdır. Alnınızın saçsız bölgesinden saçlı derinize doğru geçilirken kesinlikle yumuşak bir geçiş yapılmalıdır. Burada tekli ve aynı zamanda ince yapılı saç greftleri kullanılmalıdır. Düz çizgi oluşumlarından kesinlikle kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve son olarak, ön çizgiden ileriye doğru gelişen ekim işlemi, daha fazla saç teli bulunduran greftler kullanılarak ve sıklığın arttırılması hedeflenerek tamamlanmalıdır. Orta saçlı bölgeye bu işlemden sonra saç ekimi yapılmalıdır. Bu işlemin amacı, saç çizginizin geriye doğru gidildiği zaman görülmesi planlanan devamlılığının simetrik bir biçimde sağlanması ve yukarıdan bir bakış ile görülebilecek olan açıklıkların kapatılmasıdır. Kurgulanacak açıların yine hastanın anatomi yapısına uygun olması gerekmektedir. En arkada kalan ve taç bölgesi dediğimiz alanda ise, özel olarak hastaların önceden taşıdıkları spiral görüntüsünün oluşturulması planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Bu bölgede yapılacak olan açılanmalar yine ön saç çizgisinde olduğu kadar dikkatle yapılmalıdır. Üst kısımlarda daha sık bir ekim işlemi yapıldığında, derinin görülme oranı da iyice azaltılmış olacaktır.

 

 

Bir Cevap Yazın