Varis oluşurken toplardamar özelinde tam olarak meydana gelen şey nedir?

Varis tedavisi ankara

Varis oluşumlarında, ilk olarak, kapakçık sisteminin yetmezlik sorunu ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Peki bu yetmezlik nedir tam olarak? Şöyle söyleyelim: damar tarafından yukarıya doğru iletilen kan, kapaklar işlevini tam manasıyla yapamadığı için, bir başka deyişle, kapakların bozukluğu nedeniyle sürekli bir biçimde aşağıya meyyili olarak akmaktadır. Bu durum, halk arasında da yaygın olarak kullanılan bir terim ile ifade edilmektedir: reflü. Kapak bozukluklarının neden olduğu şey, toplardamarın alt kısmındaki basıncın artmasıdır. Toplardamarın kapak yetmezliği sonucunda baş başa kaldığı yüksek basınç durumunda başına gelen şey genişlemek, uzamak, kıvrılmak ve de sonucunda varislerin oluşmasıdır. Bir kez daha söylemekte fayda görüyoruz: Varis oluşumundaki en büyük etken kapak bozukluğu veya yetmezliği dediğimiz olgudur. O zaman varis sorunun en çok nerede meydana geldiği sorusunu cevaplamak da kaçınılmaz bir hal alacaktır. Gerçekten de varislerin en çok ortaya çıktığı yer, ayak bilekleri ile kişinin kasınları arasında bulunan ve adına “büyük safen toplardamarı” denilen bölgedir. İlk olarak, kapak yetmezliği durumu, safen toplardamarı denilen şeyin kasıkta ve de daha derinlerde bulunan “femoral damara” ulaştığı yerde ortaya çıkmaktadır. Bundan sonra aşağıya daoğru olan bütün kapaklar bozulmaktadır ve bacaklardaki varis oluşumu başlamaktadır. Varislerin oluşmasına neden olan bir diğer etmenin de pıhtılaşma olduğunu söylemiştik. Bu pıhtılar tıkanıklığa neden olmaktadır. Böyle durumların aşılması adına yani tıkalı damarların aşılabilmesi için kan, yüzeyel toplardamarına yönelmektedir. Bu yüzden bu yüzeyel toplardamarı genişlemekte ve de varis haline gelmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekmektedir ki, bazı durumlarda, kişinin toplardamar sisteminde herhangi bir sorun olmasa bile, yalnızca bölgesel olan bir toplardamar özelinde bile bilinmeyen nedenlerden ötürü varsi oluşumunun meydana geldiği görülebilmektedir.

Bir Cevap Yazın