Varisler neden oluşmaktadır?

Bedenimizde neden variler oluşmaktadır?

Kişilerde varislerin oluşumunu ve ortaya çıkmasını tetikleyen çok farklı nedenler bulunmaktadır. Ancak varsilerin sık sık ortaya çıktığı kişiler özelinde bu oluşumları hızlandıran nedenlerden bahsetmek mümkündür.

1) Yaşlı kişilerde varis oluşumu daha fazla görülmektedir.

2) Aileden geçen kalıtsal özellikler nedeniyle de kişilerde varis oluşumu gözlemlenmektedir.

3) Hormonal değişikliklerin de varis oluşumuna yol açabileceğini biliyoruz. Örneği bir gencin ergenlik dönemindeki, bir kadının hamileliğindeki ya da menapozundaki çeşitli hormonal dengesizlikler varislerin ortaya çıkması ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca kadınların doğum kontrol hapları alması da varis oluşumunu tetikleyici nedenler arasındadır.

4) Gebelik sürecine özel olarak bakmak gerekmektedir. Varis oluşumu bu evrede özellikle fazladır. Gebe kadınların kan dolaşımı sistemi normal bir insana göre daha hızlı çalışmaktadır. Bu da beraberinde hormonal değişiklikleri ve karnın iç kısmındaki basıncı arttırır. Böylesi durumlar varislerin ortaya çıkma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Burada ufak bir hatırlatma yapmakta fayda görüyoruz. Gebelik dönemi bittikten yaklaşık 3 ay sonrasıda, annede oluşan varisler büyük oranda ortadan kalkmaktadır. Ancak anne bir kez daha gebe kaldığında, yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü, varislerin ortaya çıkması ihtimali bulunmaktadır.

5) Kişilerin kilo problemleri ya da şişman olmaları da varislerin oluşumunda etkin bir değişken olarak bilinmektedir.

6) Yine kişilerin bacaklarındaki yaralanmalar ve aynı zamanda uzun saatler süresince ayakta kalınması da varislerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Böyle durumlarda toplardamarlar zayıflamaktadır ve bu yüzden de varisler oluşmaktadır. Ancak şunu da belirtmekte fayda görüyoruz: Bir kişi uzun süre ayakta kalacağı bir iş yapıyorsa, bu illa ki onda bir varis oluşumunun görüleceği anlamına gelmemektedir. Varis oluşumu, varis riski taşımayanlar için bir tehdit olarak algılanmamalıdır.

7) Güneşlenmenin ya da bronzlaşmanın da kılcak damarlarda varislerin oluşumunu tetiklediği bilinmektedir.

8) Öncesinde toparladamarlarında tıkanıklık ya da kan pıhtılaşması yaşamış olanlar varislerin tekrardan ortaya çıkması ihtimali ile daha fazla yüz yüze kalmaktadırlar.

Varislerin nasıl geliştiği yani gelişim biçimlerinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak şu bir gerçektir ki varislerin oluşması için birden fazla etkenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Toplardamar duvarının zayıflaması, basıncın artması gibi yapısal değişimler, kalıtımsal yatkınlık ya da toplardamarların moleküler niteliğini bozan etkenlerin bir arada toplanması ile ancak varis oluşumu tam manasıyla ortaya çıkabilir. Bu bağlamda, toplardamarlardaki basıncın artmasına neden olan etkenlerden bahsetmek istiyoruz. Örneğin bir bayanın gebeliği varis gelişimine katkıda bulunmaktadır ki bunu yukarıda söyledik. Ayakta uzun süre kalmak ya da uzun süre oturmayı gerektiren durumlar da varis oluşumuna neden olabilmektedirler. Tüketilen gıdalardaki liflerin miktar olarak azlığı ve kabızlığın da varis oluşumunu tetikleyici nedenlerden olduğu bilinmektedir. Ayrıca sıkı yapılı kıyafetlerin giyilmesi de varis gelişimini tetiklemektedir. Şişmanlığın da önemli bir etken olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Sigara tüketiminin, cinsiyetin ve genetik etkenlerin de varis oluşumuna yol açtığını belirtmek istiyoruz. Ancak varis gelişme ihtimali en fazla olan kişiler, toplardamalarında tıkanıklık ya da pıhtılaşma olan kişilerdir.

Bir Cevap Yazın