Kulak estetiği ankara

kulak estetiğiKEPÇE KULAK AMELİYATI NEDİR?

Plastik cerrahi literatüründe kulak kepçenizin olağan durumundan daha fazlasıyla öne doğru kıvrılması olgusuna “kepçe kulak” denmektedir. Bir başka ismi ise “yelken kulak” (protruding ear)’dir. Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel sebep, kulak kepçenizdeki büyük Y biçimindeki kıvrımların yetersiz gelişmesidir. Bir başka deyişle bu kıvrımlar gereğinden daha fazla düz bir biçimde görünürler. Peki, kulak estetiği tam olarak ne zaman yaptırılabilir? Ortalama bir insanın kulak gelişimi, yaklaşık olarak % 80 oranında tamamlandığında, yaşı neredeyse 5 ya da 6 civarındadır. Bu aralıktan önce hiçkimsenin kulak  estetiği ameliyatı olmaması gerekir çünkü çok büyük riskler taşımaktadır. Ancak çocuklarınız okula kepçe kulak gitmek zorunda değildir. Çünkü bu ameliyatlar okul çağı gelmeden yapılabilmektedir. Böylece çocuklarınız kendilerini arkadaşlarının yanında mahçup hissetmeyecektir. Bu da çocuğunuzun ruhsal durumunun kötüleşmesi önünde koruyucu bir engel teşkil etmektedir. 5 – 6 yaş aralığına ulaşmış her çocuğun kulak ameliyatı olabilmesi bu bağlamda oldukça faydalıdır bir seçenektir. Kulak ameliyatının 5 – 6 yaş aralığına gelmiş herkese yapılabileceğini söyledik. Genelde bu ameliyat, küçük çocuklarda genel anestezi eşliğinde yapılırken, erişkin bireylerde ise lokal anestezi yardımıyla uygulanır.

Peki, kulak estetiği ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Ameliyatın yapılabilmesi için ilk önce küçük bir kesi yardımıyla kulak arkasından girilir ve kulak kepçenizdeki kıkırdak dokunuz açılır. Kulaklarınızın öne doğru olan fazlaca eğiminin düzeltilmesi için yani kulak kepçenizin kıvrımını arkaya doğru yöneltmek için, cerrahınızın uygun bulduğu yerlerden kıkırdak törpüsü vasıtasıyla kıkırdaklarınız inceltilmeye çalışılır. Bunlardan sonra ise, oluşturulan kıvrımların daha kalıcı olması için, bu bölgeye özel dikişler konulmaktadır. Amaçlanan şey, kulak sayvanınızın kıvrımını esneterek, kulağınızın kafatasınıza daha yakın bir hal almasını sağlamaktır. Normal koşullarda, kulak kepçenizin kafa tasınız ile yaptığı açı yaklaşık 30 – 35 derece arasında değişmektedir. Ameliyat işlemi de bu açıyı tekrardan kazandırmaya çabalar. Ameliyat işlemleri kulak arkanızdan yapıldığı için, dışardan bakan birisi herhangi bir kesi izi ya da ameliyat izi göremez. Ameliyatın yapılma süresi ortalama olarak 1 saati bulmaktadır. Hastanede kalmanıza gerek görülmez. Yani işlemin yapıldığı gün evinize dönebilirsiniz. Ameliyattan sonra kulaklarınızın sağlığı için bandajlama işlemi yapılmaktadır.

Peki bu işlem nasıl yapılmaktadır? Estetik kulak operasyonundan sonra, her iki kulağınızı da etkilecek biçimde, baskılı bir sargı işlemi uygulanmaktadır. Hastaneniz sizi ertesi gün için pansumana çağıracaktır. Ameliyattan sonraki ilk gün için bir miktar hafif ağrı sızı duymanızın normal olduğunu söyleyelim. Bunun için ameliyatı gerçekleştiren cerrahınız size ilaçlar tavsiye edecektir. Sargınız birkaç gün içinde açılacaktır ama bundan sonra birkaç gün kullanmanız gereken ve tenisçi bandını andıran bandanaların veya kadınların tatktıkları saç bantlarından takılmasını tavsiye ediyoruz. Bu bantları çok sıkı ya da çok gevşek değil, ortalama bir baskı düzeyine göre ayarlamak sizin faydanızadır.

Estetik kulak ameliyatından sonraki ilk bir hafta nasıl geçmektedir? Bu zaman aralığı sizin için kritiktir. 3 – 5 gün süresince kulağınızda hafif bir şişme ya da kızarma olması muhtemeldir. Ancak bu süre geçtikten sonra bu rahatsızlıklar tamamen ortadan kalkacaktır. Kulak estetiği ameliyatları, sizin için sorunsuz geçmesi muhtemel hastalıklardan birisidir çünkü ameliyattan sonra hiçbir iz kalmaz ve lokal anestezi altında yapıldığı için kısa bir zaman aralığında iyileşecektir. Bu ameliyatlarda erime özelliğine sahip dikişler kullanıldığından dolayı, dikişleriniz aldırmak için tekrardan sağlık merkezine uğramanıza gerek yoktur. Ameliyat bittikten ve normal olarak ortaya çıkan şişlik ve kızarıklıklar geçtikten sonra, kulak kepçenizin arkasında belli belirsiz bir iz kalcaktır ancak bu iz kulağınıza dikkatli bakan birisi tarafından bile görülemez. Peki, son olarak şunu soralım: Yapılan ameliyattan sonra, kulağımızın bir daha eski haline dönme olasılığı var mıdır? Bu soruya verilecek yanıt olumludur. Kulağınız bir daha eski olumsuz görüntüsüne dönmez çünkü bu ameliyat kalıcı bir işlemi devreye sokar. Verilen şekil ile ömür boyu yaşamanız sağlanır.

Kulak Estetiği

Kulaklarımız estetik görüntümüzü şekillendiren önemli organlarımızdan birisidir. Aynı zamanda duyma ve vücud dengesi ile ilgili fonksiyonları da gayet önemlidir. Hiçbir erkek kepçe kulaklara sahip olmak istemez. Kulakları ilgilendiren bir çok problem olsa da erkeklerin tedavi amacıyla en çok baş vurdukları sıkıntı “kepçe kulak” problemidir. Kulakların kepçe olması gibi bir durum ile karşılaşıldığında uygulanan cerrahi işleme “otoplasti” ismi verilmektedir. Otoplasti işlemi ile hem yeterince gelişmemiş kulak kıvrımlarımız net bir biçimde belirginleştirilmekte hem de kulaklarımız kafatasımızdaki saçlara daha yakın bir konuma çekilerek estetik bir duruş kazanmasına çalışılmaktadır.  Her estetik ameliyatta olduğu gibi burada da esas hedef sizin daha estetik bir görünüme sahip olmanızı sağlamaktır. Kepçe kulak ile alakalı operasyonlar 4 ila 5 yaş aralığının geçmiş her insana uygulanabilmektedir. Kulak gelişiminin tamamlanması çocuklarda bu yaş aralığında tamamlandığından ötürü, geçirilen ameliyat kulağın büyümesi yönünde olumsuz bir etki yapmayacaktır. Uzamlar çocukların okul öncesi evrede ameliyat olmasını psikolojik açıdan daha önemli bulmaktadır. Ancak kulak ameliyatı geçirenlerin çoğu lisans ya da ön lisans çağına ulaşmış hastalardır. Kulak estetiği ile ilgili operasyonların kesinlikle hastane içinde yapılması gerekmektedir. Büyük yaşa gelmiş çocuklar ya da belirli bir erişkenliğe ulaşmış bireyler lokal anestezi vasıtasıyla rahatlıkla ameliyata adapte edilebilmektedir. Yaşı daha küçük olan çocuklar için ise genel anestezi kullanılması daha verimli sonuçlar içermektedir. Ameliyatın metodu, kulağın barındırdığı orantısızlık ne ise onu tedavi etmeye yönelmektedir. Kulaklarımızın arkasından yapılan ufak bir kesi işlemi aracılığıyla, yeterince gelişkinlik gösteremeyen kulak kıvrımlarını kıkırdağı biçimlendirecek şekilde değiştirmek ve bu sayede dışa dönük olan kulakların içe doğru kıvrılması ve saça daha yakın bir konuma yerleştirilmesi mümkün hale gelecektir. Kepçe kulak ameliyatından sonra hastaların hastanede kalmaları için bir neden yoktur. Hemen taburcu edilip evlerine gönderilebilirler. Yine basit ve temel ağrı kesici ilaçlar ufak sızıları etkisizleştirmekte yeterli olacaktır. Kulak bölgesinde meydana gelebilecek hafif düzeybi bir baskı dışında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaz. Ameliyattan sonra yapılmış olan pansuman ve sargı bezleri tam olarak 4 gün sonra çıkarılmaktadır. Gündüzleri kulağin açıkta bırakılmasında bir sakınca yoktur lakin gece yatarken kulaklarınızı korumanız amacıyla ortalama 1 aylık bir süre zarfında bandaj takmanızı önerebiliriz. Kepçe kulak durumlarındaki patolojik belirtiler kişiden kişiye farklılık arz etse bile, temelde benzer bir nedenden kaynaklanmaktadır. Bu neden ise, kulak kepçelerimizde var olması gereken kıvrımların yeterince olgunlaşmamasına dayanarak kulak kepçesinin kafatasından uzağa doğru açılmasıdır. Bir başka deyişle, kulağın tam ortasında bulunan kıkırdak kısmı aşırı gelişmiştir ve kulağı dışarıya doğru baskılamaktadır. Kulak ameliyatından bu olumsuz nedenlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Kulağı kafatasına yakınlaştırabilmek için kulak kıkırdağı ile kulakların arkasında bulunan deri arasına dikiş atılmaktadır. Bazı durumlarda, eğer kulak ortasındaki kıkırdak fazla gelişkinlik göstermişse, bazı kıkırdakların alınması bile mecburidir. Bu sayede, kulak kepçemizin üst kısmında yer alan ve yeterince gelişme gösterememiş kıvrımlar dikişler yardımı ile yeniden oluşturulup harekete geçirilimektedir. Ulaşılan sonuç, normal kıvrımlara sahip bir kulak görüntüsüdür. Kepçe kulak ameliyatından sonra kulak arkanızda kıkırdaklar kafatasına yakınlaştırılırken yapılan kesi işlemi yüzünden ufak bir iz kalması muhtemeldir ancak bu iz hiç belirgin olmayacaktır. Bu kulak ameliyatlarında küçük çocuklar için genellikle genel anestezi seçilirken büyük çocuklar veya yetişkin erkekler için ise lokal anestezi ya da uyuşturma anlamına gelen sefasyon desteğinden faydalanılmaktadır. Kulak ameliyatı sonrası iyileşme ve toparlanma dönemi gayet hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Gündüz kulakları açık bırakılmakta fakat gece yatarken neredeyse 1 aylık bir süre için bir bandaj takılması önerilmektedir. Ameliyattan sonra ortaya çıkabilecek en büyük problemler kulakların yeni durumundan memnun olmama ve asimetrik görüntünün yeterince giderilememiş olmasıdır. Ancak birçok insanın kulakları genel olarak asimetrik özellikler sergilemektedir. Bu sebeple ameliyattan yüzde yüzlük bir başarı beklenmemesi gerekir. (52)

Kulak Estetiği Ameliyatları

Yüzümüzde bulunan yapılardan biri olan kulaklarımızın görünümü yüz estetiğinin en önemli tamamlayıcısıdır. Kulakta en sık görülen estetik bozukluk, halk arasında “kepçe kulak” diye adlandırılan şekil bozukluğudur. Kepçe kulak, kulak kıkırdaklarının zayıf olması nedeniyle kulak kıvrımlarının yeterli oluşmaması ve buna bağlı olarak kulağın öne, yana doğru açılı durduğu durumdur. Bu durum genelde ailesel bir durumdur.
Günümüzde pek çok kişinin özellikle okul çağındaki çocukların en büyük takıntılarından biri olan bu durum kültürden kültüre değişiklik gösterir. Kepçe kulak batı toplumlarında bir alay konusu olmasına rağmen örneğin Japonya` da özellikle genç kızlarda sevimlilik, şirinlik ve güzellik belirtisi olarak kabul görmekte ve ayıp sayılmayıp tam tersine tercih nedeni olarak kabul edilmektedir. Kepçe kulak ameliyatı erkeklerinde yoğun talep ettiği bir estetik ameliyattır. Çünkü kadınlar saçları ile kulaklarını kolayca gizleyebildikleri halde erkekler kısa saçları nedeniyle bunu kolay saklayamamaktalar. Kulak estetiğinde bir diğer problem kulak memesinin küpe kullanımı ile zamanla yırtılması veya sarkarak göze hoş görünmemesidir.
Kepçe kulak dışında, ameliyat ile düzeltilebilecek başka kulak problemleri de vardır. Plastik Cerrahi kulak kepçesinin diğer sorunları ile de ilgilidir. Bu gibi durumlarda bir dizi ameliyatla vücudun diğer bölgelerinden kıkırdak alınarak yeni bir kulak kepçesi oluşturmak mümkündür. Bunlar kulak kepçesinin şeklinin normalden farklı olduğu durumlardır ki bunlarda ameliyatla düzeltilmektedir. Ayrıca doğuştan kulağı olmayanlara veya bir kaza sonrası kulağını kaybedenler için hastanın kendi kaburga kıkırdaklarından yeni kulak yapılabilir.

Neden olur?
Kepçe kulak doğuştan olan ve ailesel olarak gelişen bir durumdur. Belirli bir nedene bağlı değildir. Herhangi bir rahatsızlık veya hastalık belirtisi değildir. Bazen yeni doğanda anormal olarak bir veya iki kulak olmayabilir. Diğer bir teoriye göre kanda dolaşan östrojen hormonu kulak kıkırdaklarını yumuşak olmasına neden olmakta bu da doğumdan hemen sonra kulak önü kaslarının çekmesiyle kulak kepçe görünüme dönmektedir.

Ne zaman yapılmalıdır?
Kepçe kulak okula çağındaki çocukların kız veya erkek en büyük kabusudur. Çünkü okulda arkadaşları için alay konusu olurlar ve bu durum onların okul başarılarını ve sosyal ilişkilerini ciddi oranda etkiler. Okula uyum problemleri yaşarlar. İlerde bazen telafisi mümkün olmayan ciddi psikolojik problemlere bile neden olabilir. En iyi tedavi aileleri tarafından kepçe kulak tespit edilen bebeklerde doğumdan 2-3 hafta sonra devamlı olarak fakat doktor kontrolünde kulaklara bir elastik bandajın bir kaç ay süre ile uygulanmasıdır. Sonuç genellikle başarılı olur ve ilerde ameliyat gerek kalmaz.
Bu fırsatı kaçırmış olan çocuklarda ise en iyi tedavi zamanı ise ilkokula başlamadan yani 6 yaşında cerrahi olarak düzeltilmesidir. Çünkü okula başladığı zaman alay konusu olmadan ve psikolojik olarak olayın farkına varmadan tedavi olmuş olacaklardır. Kişisel şartlara ve ailenin tercihine göre ameliyat daha sonraki yıllarda da yapılabilir, ancak okul öncesi ameliyat, çocuğun arkadaşları tarafından kulakları yüzünden alay konusu edilme olasılığını ortadan kaldırdığı için tercih edilmelidir. 5 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir.

Erişkinlerde de yapılabilir mi?
Erişkinlerde de kolaylıkla kepçe kulak düzeltme ameliyatı yapılabilir ve hiçbir sakıncası yoktur. Toplumuzda sosyoekonomik nedenlerle çocukluğunda tedavi edilmemiş hastalar ilerde erişkin olduklarında ve kendi maddi imkânlarına kavuştuklarında ameliyat olmaktadır.

Faydaları nelerdir?
Kepçe kulak estetiği ameliyatı kulakların normal yerlerine gelmesini sağlayarak ciddi olarak kişinin görünümünü değiştirir. Bu durum kişinin kendine güvenini artıracağında ailesel ve sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir.

Anne babaların görevi…
Çocuklarınızda bu durumu saptadığınızda bir doktorla görüşmenizde büyük yarar vardır. Eğer çocuğunuz okul çağında ise bu durumun çocuğunuzu etkileyip etkilemediğini araştırmalısınız çünkü bazen çocuklar bunu dile getirmezler ve sıkıntılarını içine atarak bunalıma girmelerine neden olabilir. Şayet çocuğunuz bu durumdan şikayet ediyorsa onu ciddiye alıp ona yardımcı olmaya çalışmalısınız. İlerde ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak çocuklar kulaklarından şikayetçi değillerse ve bu ameliyatı ve değişimi kendileri istemiyorlarsa çocuklar ameliyat için zorlanmamalıdır. Kulakların şeklinden rahatsızlık duyan ve cerrahi isteyen çocuklar genellikle tedavi sırasında daha uyumlu olmaktadırlar.

Tedavisi nasıldır?
Kulak estetiği ameliyatı ciddi riskler taşıyan bir müdahale değildir. Son derece basit ve kolay bir ameliyattır. Hastanın yaşına göre lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Hastanede kalmayı gerektirmeyen günlük bir cerrahi işlemdir. Cerrahın tercihine göre kulak önünden veya arkasında yapılır. Kulak kıkırdakları yeniden şekillendirilerek kulak geriye doğru yerleştirilir.
Ameliyat yapılan ameliyata göre 45-90 dakika kadar sürer. Ameliyattan sonra bir kulak bandını 1-2 hafta kadar takmak gerekir. Kesiler genellikle kulak arkasındaki kıvrımda kalacağından görünen bir iz kalmaz.. İyileşme 1-2 hafta içinde tamamlanır. Kulak memesinde oluşan yırtılma ve deliklerin genişlemesi yada sarkması yine lokal anestezi ile kolayca düzeltilebilir.
Kulak görünümü düzelen hastada psikolojik olarak büyük rahatlama görülür. Temel olarak bu ameliyat halk arasında yeni popülarite kazanmakta olup basit güvenli ve acısız olmasına karşılık yüz estetiğinde ve kişinin ruhsal durumunda ciddi düzelme sağlayan kolay bir ameliyattır. Halk arasında kepçe kulak denilen kulak deformitesi, çocuklarda veya erişkinlerde okul çağından itibaren bundan utanma komplekslerine, bu da ciddi psikolojik sorunlara neden olmaktadır.
Düzeltme ameliyatı çocuklarda mutlaka okula başlamadan yani 5-6 yaş civarında yapılmalıdır. Çünkü okul da arkadaşlarına alay konusu olmakta bu da psikolojik bozukluğun derinleşmesine en azından çocuğun aklında bile yokken kepçe kulaklarının farkına varmaktadır. Erişkin yaşlarda da bu ameliyatın yapılmasında sakınca yoktur. Temel olarak bu ameliyat halk arasında yeni yeni popülarite kazanmakta olup basit güvenli ve acısız olmasına karşılık yüz estetiğinde ve kişinin ruhsal durumunda ciddi düzelme sağlayan kolay bir ameliyattır.

İPLE KEPÇE KULAK OPERASYONU

İple kepçe kulak operasyonu nedir?

İple kepçe kulak operasyonu kesi yapılmadan sadece kulak arkasından birkaç delik oluşturularak yapılan bir operasyondur.  Klasik operasyondan temel farkı; kesi yerine delik açılarak yapılmasıdır. Klasik kepçe kulak operasyonuna göre daha az uygulanan ve belli bir grup hastada yapılabilen bir operasyondur.

İple kepçe kulak operasyonu için uygun bir aday mıyım?

Öncelikle her kepçe kulaklı kişi iple kepçe kulak operasyonuda uygun olmayabilir. Muayene ile buna karar vermek mümkündür. Ben burada hasta ile beraber ayna karşısına geçerek iple kulak operayonunda müdahele seçeneklerini tartışmaktayım. Klasik kepçe kulak operasyonu ile farklarının anlatmaktayım.

İple kepçe kulak ameliyatında müdahele edilen kısımlar nelerdir?

İple kepçe kulak ameliyatında antiheliks oluşturulabilir, anterior scoring yapılabilir.

 

İple kepçe kulak ameliyatında müdahele edilemeyen kısımlar nelerdir?

İple kepçe kulak operasyonu planlanan hastalarda konka küçültmesi ve kulak memesi küçültmesi yada geriye alınması gibi uygulamalar yapılamamaktadır şayet bu girişimler gerekli ise kesi yapılara klasik cerrahi uygulanmaktadır.

İple kepçe kulak operasyonun en önemli avantajları nelerdir?

– İş ve sosyal yaşama daha hızlı dönme

-Kulakta morluk, ağrı ve şişliğin daha az olması

-Kesi olmaması

-Kanama ve hematom riskinin az olması

-Band süresinin kısa olması,

-Kısa ameliyat süresi

– Lokal ameliyat yapılabilmesi

– Az pansuman gerektirmesi

İple kepçe kulak operasyon başarı oranları klasik tekniğe göre nasıldır?

Bu ameliyatın sonuçları klasik operasyon ile yapılan ile hemen hemen aynıdır.  Sadece antiheliks oluşturmak için klasik ameliyat ile iple kulak estetiği arasında fark olduğunu düşünmemekteyim.

İple kepçe kulak operasyonunun maliyeti nedir?

Ameliyat fiyatları operasyon yapılacak hastane, kulakta yapılması gereken teknik detaylar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bu konuda hekiminizle görüşmeniz en yerinde karar olacaktır.

Bir Cevap Yazın